Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady INFORMACE O KONÁNÍ 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ BROD Doba konání 17.12.2018 od 18.00h - obřadní síň českobrodské radnice, nám. Husovo 70 7.12.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení Zahájení stavebního řízení - "Dopravní řešení Přišimasy-Kbelka" 6.12.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Tyršova, Český Brod 6.12.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti - vlastníkům poz.parc.č. 335/56 a 312/7, k.ú. Doubravčice 6.12.2018
Zobrazit přílohu Obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Český Brod č.12/2018 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 6.12.2018
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města Český Brod č.11/2018 Stanovení maximální ceny za služby parkovišť P+R v Českém Brodě 6.12.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na sil.č. III/24511, III/24515, Kounice 5.12.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Oznámení Zahájení řízení - vodovod a kanalizace Přišimasy- Kbelka 4.12.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/272, III/24511, Kounice - Kounické vánoce 15.12.2018 4.12.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Městský úřad Sadská - veřejná vyhláška Vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 4.12.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č. II/334, III/3341 a MK, Skramníky 3.12.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č.II/245, ul. Žitomířská, Český Brod 3.12.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Za Pilou, Český Brod 3.12.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK ul. M.Majerové, Za Svitavkou, Lužická, Slovenská, Ruská, Pod Velkým vrchem, Jugoslávská, Bulharská, Moravská, Slezská, Český Brod 3.12.2018
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady Usnesení Souhrn z 2. jednání zastupitelstva města Český Brod konaného dne 28.11.2018 30.11.2018
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady Usnesení Souhrn z 24. jednání rady města Český Brod konaného dne 28.11.2018 30.11.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. II/330 a sil č. III/3301, Č.Brod a Liblice 29.11.2018
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování Veřejná vyhláška Sdělení - návrh regulačního plánu "Městské památkové zóny a jejího okolí, Český Brod" 29.11.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti - Oliva Fišerová, K Moravině 1689/11, Praha 9 29.11.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/113,330, III/3301,3302,3303,1131, Č.Brod a Liblice 28.11.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/1132 a III/10814, Tuchoraz 28.11.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na MK ul. M.Majerové, Za Svitavkou, Lužická, Slovenská, Ruská, Pod Velkým vrchem, Jugoslávská, Bulharská, Moravská, Slezská, Český Brod 28.11.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 28.11.2018 předány nalezené věci (kal.čerpadlo,průtok.ohřívač,náplň do tiskárny), informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 28.11.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti - Lucie Kasíková, Školská 695/38, Praha 1 28.11.2018
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady Usnesení Souhrn z 23.řádného jednání rady města Český Brod konaného dne 21.11.2018 26.11.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Společné územní rozhodnutí a stavební povolení - stavební úpravy přechodu pro chodce,ul. Jana Kouly, Český Brod 26.11.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nedobrovolná - vila na poz.parc.č.2/1, k.ú. Stříbrná Skalice 23.11.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Oznámení o upuštění dražby Dražba nedobrovolná - stavba čp.25,parc.č.129/2 a poz.parc.č.129/1, k.ú. Svinišťany 23.11.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Změna pronájmu prostor sloužících k podnikání - nebytové prostory v areálu nemocnice Český Brod - ANESAN, s.r.o. 22.11.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Změna pronájmu prostor sloužících k podnikání - nebytové prostory v areálu nemocnice Český Brod - Nemocnice Český Brod,s.r.o. 22.11.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Ministerstvo životního prostředí - oznámení Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů konce 21.11.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce Dražba nedobrovolná - stavba čp.25,parc.č.129/2 a poz.parc.č.129/1, k.ú. Svinišťany 16.11.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nedobrovolná - stavba čp.25,parc.č.129/2 a poz.parc.č.129/1, k.ú.Svinišťany 16.11.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 14.11.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 14.11.2018 byl svěřen do opatrování případnému novému majiteli. Informace sdělí MP Č.Brod nebo podatelna měst.úřadu 16.11.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 11.11.2018 nalezeno jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 16.11.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Krajský soud v Praze - oznámení Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení - řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy (MUCB 48361/18/Ka) 13.11.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Finanční úřad pro Středočeský kraj - oznámení Daň z nemovitých věcí 2019 25.10.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Výzva majitelům hrobových zařízení 25.10.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nedobrovolná - poz.parc.č.581/1, k.ú. Praha Dolní Měcholupy 24.10.2018
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování Oznámení Společné jednání o návrhu územního plánu obce Tismice 22.10.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018, střednědobého rozpočtového výhledu na 2019-2021, rozpočtového opatření č.1 a č.2 a závěrečného účtu za rok 2017 12.10.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.9.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 13.9.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 18.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 10.9.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 31.8.2018 předán nalezený batoh s obsahem, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.9.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 7.6.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 5.3.2018