Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta vodoprávního úřadu odboru životního prostředí 23.4.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážníka/strážnice Městské policie Český Brod 23.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Veřejná vyhláška - stavební povolení "II/272 Kounice- Bříství" 20.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/1137, III/1135, III/10163,Přišimasy, Skřivany 20.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/1137, Skřivany 20.4.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Oznámení Zahájení vodovodního řízení - schválení Havarijního plánu - kanalizační řád - kanalizace pro veřejnou potřebu na území obce Tismice v povodí ČOV Č.Brod 20.4.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice administrativního pracovníka odboru stavebního a územního plánování 19.4.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování pro agendu památkové péče 19.4.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení záměr obsazené 1127/1 Prodej obsazené bytové jednotky č.1127/1 včetně spoluvlastnických podílů v ul. K Dolánkách, Český Brod, parc.č.st.1225 17.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č. III/1131, ul. Žižkova, Český Brod 16.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č. II/113, ul. Suvorovova, Č.Brod 16.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy na sil.č. II/272 a II/113, Český Brod 16.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na náměstí Husovo, Český Brod 16.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy sil.č. II/113, III/1138, III/1135, Tismice 16.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/113, III/1139, III/1138, Tismice a Vrátkov 16.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/1138, Tismice 16.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. II/113, Tismice 16.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Stavební povolení - stavební úpravy místní komunikace v Kounicích 16.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/10812 - oprava mostu ev. č. 10812-1 v obci Kšely 13.4.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Rozhodnutí Stavební povolení - kanalizační stoka A4-2, Tuchoraz-dodatek 2 12.4.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Finanční úřad - veřejná vyhláška Vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 11.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na chodníku a sil.č.III/1131, Prokopa Velikého, Český Brod 10.4.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Rozhodnutí Územní rozhodnutí - umístění stavby - obnova a propojení vodovodních řadů v ulici Palackého, Český Brod 9.4.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení Zahájení stavebního řízení - chodníky, místní komunikace, autobusové zastávky, Tuklaty a Tlustovousy 9.4.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp. 14, parc.č.st.97, parc.č.1046/3,1046/4, k.ú. Mrzky proti povinnému: Martin Schindler, Mrzky 14 5.4.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba byt.jednotky č.5 v čp.31, parc.č. 67/1 k.ú. Bylany proti povinnému: Zdeňka Hyblíková, Bylany 31 5.4.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražba Dražba poz. parc.č.154/204, k.ú. Doubravčice proti povinnému: Ivana Dukayová, Třebovle 53 5.4.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SčV - oznámení Plánované odkalování vodovodní sítě města Český Brod od 9.4.2018 7.00h do 31.5.2018 15.00h 4.4.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení nálezu Dne 28.3.2018 byli v obci Český Brod nalezeni psi, dne 29.3.2018 byli převezeni do útulku v Lysé n.Labem 29.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 26.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Upozornění na skončení doby nájmu hrobového místa č. H-9-HG a č. E-243 26.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 5.3.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení nálezu Dne 25.2.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 26.2.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 5.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času - program č.1 - zabezpečení pravidelné činnosti NNO 22.2.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 2018 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2019-2021 16.2.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Český statistický úřad - oznámení Výběrové řízení v domácnostech - životní podmínky 2018 (3.2. - 27.5.2018) 1.2.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/272, MK Ke Škole a Ke Hřbitovu a účel.komunikace, Štolmíř 22.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění závěrečného účtu města Český Brod za rok 2016 10.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Podání žádostí o zařazení do akcí města Český Brod pořádané v roce 2018 - prodloužení výzvy 8.12.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba 1/2 nem.čp.63, parc.č.st.56/2, parc.č.31,964,965, k.ú. Český Brod proti povinnému: Luboš Adam, náměstí Husovo 63, Český Brod 7.12.2017