Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SčV,a.s. - oznámení Pravidelné odkalování vodovodu města Český Brod v termínu: 5.9. - 2.10.2017 od 7.00h do 15.00h 24.8.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SčV,a.s. - oznámení Plánované přerušení dodávky vody - 4.9.2017 8.00-18.00h - Zahrady 24.8.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Dražební vyhláška Zrušení dražby - nem. čp. 27, parc.č.123/6, st. 49, k.ú. Dobré Pole, proti povinnému: Jevgenijs Mankevičs, Dobré Pole 27 24.8.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Pilc, Svídnická 515/2, Praha 8 23.8.2017
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování 23.8.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/1137,1135,1136,10163,10168,10169,10170, Přišimasy,Skřivany,Limuzy,Hradešín 23.8.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/3303, III/1131,III/10814, III/10815 + MK, Přistoupim 23.8.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SčV,a.s. - oznámení Plánované přerušení dodávky vody - 4.9.2017 8.00-14.00h - Č.Brod, ul. J.Wolkera 8/p225, U Garáží 1482,1490,1491 a Zahrady 22.8.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/1135, III/1136, III/10163, III/10168, III/10169, Limuzy,Přišimasy, Hradešín 22.8.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil. č.III/1135, Přišimasy 22.8.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/1137, Skřivany 21.8.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/137, III/1135, III/10163, Přišimasy-Skřivany 21.8.2017
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Oznámení Zahájení řízení o prodloužení platnosti stav. povolení - splašková kanalizace v obci Kšely 21.8.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Oznámení o nálezu Dne 19.7.2017 nalezen sportovní batoh,informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 18.8.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 14.8.2017 nalezeno jízdní kolo,informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 16.8.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Zrušení dražby - nem. čp. 6, parc.č.st. 29, k.ú. Tlustovousy, proti povinnému: Jiří a Jana Svobodovi, Tuklatská 6, Tlustovousy 16.8.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Distribuce,a.s. - oznámení Plánované přerušení dodávky elektřiny - 7.9.2017 7.30-15.00h - Český Brod 16.8.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SčV,a.s. - oznámení Plánované přerušení dodávky vody - 31.8.2017 8.00-17.00h - Č.Brod, ul. 28.října, Palackého a Zahrady 16.8.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Pacht pozemků registrovanému zeměděl. subjektu za účelem zeměděl. využití, k.ú. Český brod a Liblice 7.8.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej spoluvlastnického podílu pozemku KN p.č.157/34, k.ú. Chotěšice 7.8.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp. 27, parc.č.123/6, st. 49, k.ú. Dobré Pole, proti povinnému: Jevgenijs Mankevičs, Dobré Pole 27 2.8.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp. 6, parc.č.st. 29, k.ú. Tlustovousy, proti povinnému: Jiří a Jana Svobodovi, Tuklatská 6, Tlustovousy 2.8.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Záměr na prodej obsazených jednotek ul. Suvorovova č.p. 59, vč. spoluvlast. podílů budovy na p.č.st. 61, k.ú. Č.Brod 21.7.2017
Zobrazit přílohu Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 13.7.2017
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu v obci Dobré Pole v období od 1.7.2017 do 30.9.2017 21.6.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 27.2.2017