Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/1135,III/10163,III/1136, III/1137, III/10168,III/10170,III/10169, Přišimasy,Hradešín, Tismice 22.6.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/10170, III/10169, III/1135, III/1168, III/10163, Přišimasy a Hradešín 22.6.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/10170, III/10163, Přišimasy - kanalizace 22.6.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Budoucí pronájem nebytových prostor v budově čp.25, Český Brod předem určenému zájemci: M´am´aloca,o.p.s., Havelská 3, Štolmíř 22.6.2017
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu v obci Dobré Pole v období od 1.7.2017 do 30.9.2017 21.6.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Výzva k odstranění vraku Motorové vozidlo Ford Fiesta RZ: 5U3 8248, VIN: WF0AXXGAJAWR24191, odstavený na místní komunikaci,ul. Žižkova, Český Brod 21.6.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/330,III/3305, Klučov 21.6.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu a sil.č.III/1131 a chodníku, ul. Žižkova, Český Brod 19.6.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/3305 a MK, Klučov 19.6.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti - Přemysl Ernest, Břežany II 31 15.6.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/113, III/1138, III/1139, Mrzky - posvícení 15.6.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil. II/113, Mrzky - posvícení 15.6.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Distribuce,a.s. - oznámení Přerušení dodávky elektřiny dne 29.6.2017 9.00-11.00 hod, Č.Brod, ul. Tuchorazská 14.6.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Distribuce,a.s - oznámení Přerušení dodávky elektřiny dne 29.6.2017 7.30-15.00 hod, Č.Brod,ul. Marie Majerové, Zborovská 14.6.2017
Zobrazit přílohu Stavební úřad Veřejná vyhláška Oznámení o uložení zásilky - Yvona Vilvorderová, Chaussée de Neerstalle 24, Forest, Brusel 14.6.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/10170 a III/10163, Přišimasy 14.6.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Stavební povolení - "chodníky Rostoklaty-2 etapa" 14.6.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej volné bytové jednotky č.13 v ul. Palackého, Český Brod 13.6.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti - Přemysl Ernest, Břežany II. 31 8.6.2017
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování 8.6.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Na Valech, Tuklaty 8.6.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz. parc.č.1160/1, 1160/3, k.ú. Dobré Pole proti povinnému: TRIGA Kolín,s.r.o., Dopraváků 723/1, Praha 1 31.5.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Krajská hygienická stanice - oznámení Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2017 28.4.2017
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Upozornění na skončení doby nájmu - hrobová místa Štolmíř-2-I 27.4.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 27.2.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 12.9.2016