Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. č. III/10163 a III/10165, Tuklaty 26.7.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti: Yvona Vilvorderová, Chaussée de Neerstalle 24, Forest, Brusel, Belgium 25.7.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka silnice č. III/10163, Přišimasy 25.7.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/113, Jana Kouly, Č.Brod 24.7.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka silnice č. III/10163, Přišimasy 24.7.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Záměr na prodej obsazených jednotek ul. Suvorovova č.p. 59, vč. spoluvlast. podílů budovy na p.č.st. 61, k.ú. Č.Brod 21.7.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/330, Poříčany 19.7.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy na veřejně přístupné účelové komunikaci, p.č. 3/1, Klučov 19.7.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/10810, Chotýš 14.7.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/10163, Přišimasy 14.7.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/101,III/10163,III/10168,III/10169,III/10170,III/1135,III/1136,Úvaly,Přišimasy,Škvorec,Hradešín,Limuzy 14.7.2017
Zobrazit přílohu Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 13.7.2017
Zobrazit přílohu Obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Český Brod č. 1/2017 Stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Český Brod 13.7.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Pronájem bytu č. 30, Palackého 1256, Český brod předem určenému zájemci: Pavel Sedláček, Milínská 115, Příbram 13.7.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Státní pozemkový úřad - oznámení Prověření pronajatelnosti pozemků v k.ú. Liblice,parc.č. 501/20,526/26,526/33,613/4,526/9,526/10,671/1,671/2 13.7.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Distribuce,a.s - oznámení Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 4.8.2017 7.30-15.30 hod., Český Brod, ul. Bulharská, Jugoslávská, Klučovská, Lužická, Moravská, Pod V.vrchem, Ruská, Slezská, Slovenská, Zborovská, část obce Liblice, ul.Klučovská 1373 13.7.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp.3, parc.č.19/1, k.ú. Žhery proti povinnému: Luděk a Eva Tomanovi, Žhery 3 13.7.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp. 207,poz. parc.č.209, 210/1, k.ú. Poříčany, proti povinnému: Lukláš Valmont, Jílová 207, Poříčany 13.7.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/10811 a III/10812, Vitice most 10811-1 13.7.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Distribuce,a.s. - oznámení Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 27.7.2017 7.30-11.00 hod., Liblice, ul.Za Drahou 154,162,163,164,165,170,171 3.7.2017
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu v obci Dobré Pole v období od 1.7.2017 do 30.9.2017 21.6.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Výzva k odstranění vraku Motorové vozidlo Ford Fiesta RZ: 5U3 8248, VIN: WF0AXXGAJAWR24191, odstavený na místní komunikaci,ul. Žižkova, Český Brod 21.6.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 27.2.2017