Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení místa investičního referenta 21.4.2017
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu 21.4.2017
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování 21.4.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Finanční úřad pro Středočeský kraj - oznámení Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017 19.4.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/10163, III/10169 a MK v obci Hradešín 19.4.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Pronájem nebytových prostor v budově čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod - provozovna II. 18.4.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Pronájem nebytových prostor v budově čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod - provozovna I. 18.4.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení Zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Č.Brod-rekonstrukce chodníků a VO v ul.Tyršova, Masarykova 18.4.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/10163 - křižovatka se silnicí I/12 u Tuklat 18.4.2017
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Oznámení Zahájení řízení - kanalizace, technologie ČOV, vodovodní řad, kopaná studna, vyústní objekt, k.ú. Vrátkov 13.4.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Distribuce,a.s. - oznámení Přerušení dodávky elektřiny dne 27.4.2017 od 7.30 do 12.30hod - Chouranice, Zahrady 10.4.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz. parc.č. 342/77, k.ú. Doubravčice proti povinnému: Lukáš Vácha, Sady Pětatřicátníků 20/7, Plzeň 3.4.2017
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Výzva v rámci Programů podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity - program č.1 - zabezpečení pravidelné činnosti NNO 3.4.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SčV,a.s. - oznámení Pravidelné odkalování vodovodu města Český Brod v termínu: 10.4. -14.5.2017 od 7.00h do 15.00h 30.3.2017
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Program podpory aktivit v sociální oblasti na přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Brod 2017 2.3.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 27.2.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 14.1.2017 byl v obci Štolmíř nalezen pes, dne 16.1.2017 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 18.1.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 12.9.2016