Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Oznámení Zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Přišimasy, kanalizace splašková a ČOV 16.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/10170, Přišimasy 16.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/10170, Přišimasy 16.10.2017
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Na obsazení místa investičního referenta 12.10.2017
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Na pozici pracovníka městského kamerového dohlížecího systému Města Český Brod 12.10.2017
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Zahájení stavebního řízení - zlepšení tepelně-technického stavu budovy BD Na Cihelně 1327-1329,Český Brod 12.10.2017
Zobrazit přílohu Stavební úřad Rozhodnutí Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - umístění stavby - splaškové kanalizační přípojky, Kšely 12.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MěÚ Sadská - oznámení Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka pro zajišťování odborných agend na úseku územního plánování a stavebního úřádu 12.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil. č. III/10163, III/1135, Přišímasy 12.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č II/245, Štolmíř 12.10.2017
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - kanalizační řady a přípojky,Tuchoraz - dodatek 12.10.2017
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - kanalizační řady a přípojky,Tuchoraz 12.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Stavební povolení - "Chodníky Rostoklaty-3.etapa" 12.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení Zahájení stav.řízení - "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" 12.10.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp. 100, parc.č.st.134, k.ú. Hradešín proti povinnému: Jana Vlasáková, Mánesova 958/1, Lipník nad Bečvou 11.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Ministerstvo ŽP - oznámení Posuzování vlivů na ŽP - rozeslání a zveřejnění posudku o vlivech záměru "I/12 Běchovice-Úvaly" 11.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/10163, Přišimasy 10.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/113 a MK ul. U Lázného, Masojedská, Doubravčice 10.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/3307 a MK ul. Spojovací, Pod Oborou, Na Svodníku, Poříčany 10.10.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 10.10.2017 bylo v obci Liblice, ul. Cukrovarská nalezeno štěně, dne 10.10.2017 bylo svěřeno do opatrování případnému novému majiteli. Informace sdělí MP Č.Brod či podatelna měst.úřadu 10.10.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 5.10.2017 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 6.10.2017 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 10.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Policie ČR Strakonice - oznámení Vyhlášení popisu věci 10.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/1135 Přišimasy 9.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/10163,10170,10169 Přišimasy 9.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/10166,11310,10812,1133,1136 - zimní údržba 2017/18 9.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil. č. III/24513, Břežany II - oprava propustku 6.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Bedřicha Smetany, Český Brod 5.10.2017
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Tismice, splašková kanalizace 5.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Českém Brodě, ul. Maroldova 3.10.2017
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Oznámení Zahájení řízení o změně stavby před dokončením - veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy 2.10.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/24513, 1136, 24512, 10163 - oprava propustku 2.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 2.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výběrové řízení s aukcí - Č.Brod, parc.č.402/13 2.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času - program č.3 - podpora investičních akcí NNO 26.9.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Město Sadská - veřejná vyhláška Vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál.odpadů za rok 2016 21.9.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp.323, parc.č.234/10,st.353, k.ú. Čechovice proti povinnému: Michal Polák, Žižkova 468, Český Brod 20.9.2017
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Informace Informace pro vlastníky zapsaných kulturních památek v MPZ Český Brod - otevření dotačního programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 20.9.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Distribuce - oznámení Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce,a.s. do 15.11.2017 18.9.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Ministerstvo ŽP - oznámení Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán udržitelné mobility Prahy a okolí" 18.9.2017
Zobrazit přílohu Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Oznámení o době a místě konání voleb 18.9.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Oznámení o nálezu Dne 19.7.2017 nalezen sportovní batoh,informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 18.8.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 14.8.2017 nalezeno jízdní kolo,informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 16.8.2017