Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 1008/63, k.ú. Český Brod předem určenému zájemci. Připomínky předejte do 5.3.2018, 10.00 hod do podatelny Městského úřadu. 16.2.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 2018 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2019-2021 16.2.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta vodoprávního úřadu odboru životního prostředí 15.2.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu 15.2.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení Zahájení stavebního řízení Stavební úpravy místní komunikace v Kounicích 15.2.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Rozhodnutí Územní rozhodnutí - umístění stavby - kanalizace Klučov - napojení místních částí Žhery a Skramníky 14.2.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod 14.2.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Rozhodnutí - omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci - p.č. 566 v k.ú. Štolmíř 13.2.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/24512. k.ú. Tuklaty 12.2.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Výzva v rámci programu podpory aktivit v sociální oblasti pro rok 2018 8.2.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Pronájem nebytových prostor v budově čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod - provozovna I. 8.2.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Oznámení Zahájení řízení - kanalizační stoka A4-2 - Tuchoraz - Dodatek 2 7.2.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Státní pozemkový úřad - žádost Zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu v k.ú. Český Brod, Liblice a Štolmíř 7.2.2018
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování Výzva Uplatňování č.1 ÚP obce Vitice v uplynulém období - vyhodnocení 6.2.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Rozhodnutí Územní rozhodnutí - umístění stavby - podzemní kontejnery "Palackého", Č.Brod - Město Č.Brod 6.2.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Výzva v rámci Programů podpory sportu,kultury a volného času - program č.2 - podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města 6.2.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Rozhodnutí Územní rozhodnutí - umístění stavby - úprava křižovatky II/330 Poříčany s III/3308 SO401-veřejné osvětlení 5.2.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Návrh rozpočtu na rok 2018 - příspěvkové organizace 5.2.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Český statistický úřad - oznámení Výběrové řízení v domácnostech - životní podmínky 2018 (3.2. - 27.5.2018) 1.2.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/272, MK Ke Škole a Ke Hřbitovu a účel.komunikace, Štolmíř 22.1.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Výzva Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 11.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění závěrečného účtu města Český Brod za rok 2016 10.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Program na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český Brod 2018 4.1.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.12.2017 předány nalezené batahy s obsahem, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 18.12.2017
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Podání žádostí o zařazení do akcí města Český Brod pořádané v roce 2018 - prodloužení výzvy 8.12.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba 1/2 nem.čp.63, parc.č.st.56/2, parc.č.31,964,965, k.ú. Český Brod proti povinnému: Luboš Adam, náměstí Husovo 63, Český Brod 7.12.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 28.11.2017 nalezena finanční hotovost, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 30.11.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 17.11.2017 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 20.11.2017 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 22.11.2017
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města Český Brod č. 2/2017 Vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2017/2018 31.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Policie ČR Strakonice - oznámení Vyhlášení popisu věci 10.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 2.10.2017