Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Výzva k odstranění vraku Motorové vozidlo Opel Zafira, bez RZ, VIN: W0L0TGF7532058819, odstavený na pozem. komunikaci ul. Podskalí, Český Brod, parc.č. 902/1 a 65/1 15.12.2017
Zobrazit přílohu Obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14.12.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Městský úřad Říčany - veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy - místní úprava provozu na silnici č. II/113, III/11311, III/11312, III/10172 13.12.2017
Zobrazit přílohu Stavební úřad Rozhodnutí Stavební povolení - zlepšení tepelně-technického stavu budovy bytového domu Na Cihelně 1327-1329, Č.Brod 12.12.2017
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Zahájení územního řízení - podzemní kontejnery "Palackého", Č.Brod 12.12.2017
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Podání žádostí o zařazení do akcí města Český Brod pořádané v roce 2018 - prodloužení výzvy 8.12.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba 1/2 nem.čp.63, parc.č.st.56/2, parc.č.31,964,965, k.ú. Český Brod proti povinnému: Luboš Adam, náměstí Husovo 63, Český Brod 7.12.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č. III/10163 a III/1135, Přišimasy 7.12.2017
Zobrazit přílohu Volby Volba prezidenta České republiky v roce 2018 Oznámení o době a místě konání voleb 7.12.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/24513, Rostoklaty 6.12.2017
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice Koordinátor vzdělávání v ORP Český Brod 5.12.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/24513,III/1136,III/24512,III/10165, Rostoklaty 5.12.2017
Zobrazit přílohu Stavební úřad Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí o umístění stavby - kanalizační řady a přípojky, Tuchoraz 30.11.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 28.11.2017 nalezena finanční hotovost, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 30.11.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražna 1/2 nem.čp.63, parc.č.st.56/2, parc.č.31,964,965, k.ú. Český Brod proti povinnému: Petr Adam, náměstí Husovo 63, Český Brod 29.11.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp. 67,parc.č.st.307, garáž,parc.č.st.325 a parc.č.182/3, k.ú. Přišimasy-Skřivany proti povinnému: Ladislav a Hana Csemezovi, Skřivany 67 29.11.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp. 21, parc.č.st.4/1, parc.č.13/2, k.ú. Rostoklaty proti povinnému: Zuzana Křivková, Rostoklaty 21 29.11.2017
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážníka Městské policie Český Brod 29.11.2017
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování 29.11.2017
Zobrazit přílohu Volby Volba prezidenta České republiky v roce 2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 28.11.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výběrové řízení s aukcí - pozemek parc.č. 402/13, Český Brod 27.11.2017
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování Oznámení Projednávání zadání územního plánu obce Přehvozdí 22.11.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 17.11.2017 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 20.11.2017 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 22.11.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 3.11.2017 byla nalezena Agama vousatá, dne 3.11.2017 byla převezena do Veterinární nemocnice VetPro, český Brod-Liblice 8.11.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz. parc.č.154/204, k.ú. Doubravčice proti povinnému: Ivana Dukayová, Třebovle 53 31.10.2017
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města Český Brod č. 2/2017 Vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2017/2018 31.10.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 10.10.2017 bylo v obci Liblice, ul. Cukrovarská nalezeno štěně, dne 10.10.2017 bylo svěřeno do opatrování případnému novému majiteli. Informace sdělí MP Č.Brod či podatelna měst.úřadu 10.10.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 5.10.2017 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 6.10.2017 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 10.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Policie ČR Strakonice - oznámení Vyhlášení popisu věci 10.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 2.10.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Oznámení o nálezu Dne 19.7.2017 nalezen sportovní batoh,informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 18.8.2017
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 14.8.2017 nalezeno jízdní kolo,informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 16.8.2017