Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/1131, III/1134,II/113, II/245 a MK, Nová Ves II 22.6.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/1131,ul. Prokopa Velikého, Český Brod 22.6.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na si.lč. III/3342, II/334, III/3347, Chrášťany-Chotouň 22.6.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/3342, Chrášťany-Chotouň 22.6.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/1131, Nová Ves II 22.6.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Společné územ. rozhod. a stav.povolení - dopravní napojení poz.p.č. 631/10,631/1,631/12 na poz.p.č.631/9,866/4,861/8,861/20, Č.Brod jako veřejně přístupné účelové komunikace 22.6.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek ve vlastnictví Města Český Brod a bytového družstva Mozartova - pravidla privatizace č.5 22.6.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/3301, 3347, 3342, Chrášťany, Lstiboř, Bylany 20.6.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Oznámení Zahájení řízení - kanalizace Klučov - napojení místních částí Žhery a Skramníky 20.6.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Podání nabídky - Český Brod-služba podporované dopravy pro seniory "senior taxi" 19.6.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Oznámení Zahájení řízení - Brod, lokalita Na Křemínku - výstavba nového vodovodu 19.6.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování - památková péče 14.6.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Rozhodnutí Stavební povolení - obnova a propojení vodovodních řadů v ul. Palackého,. Č.Brod 14.6.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu 13.6.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz.parc.č.244/10, k.ú. Vykáň proti povinnému: Dušan Růžička, Masarykova 385, Český Brod 13.6.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č. II/245, Štolmíř 13.6.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil.č. III/3301 a 3303, Liblice 13.6.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej obsazené bytové jednotky č.1127/1 včetně spoluvlastnických podílů v ul. K Dolánkách, Český Brod, parc.č.st.1225 7.6.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej obsazených jednotek č. 59/3, 59/4 včetně spoluvlastnických podílů v ul. Suvorovova, Český Brod, parc.č.st.61 7.6.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 7.6.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil. II. a III. tříd v ORP Český Brod 7.6.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 30.5.2018 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 31.5.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 6.6.2018
Zobrazit přílohu Volby Volby do zastupitelstva města Český Brod Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022 29.5.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Státní pozemkový úřad - oznámení Nabídka pozemků k náhradním restitucím-katastr, k.ú. Český Brod 25.5.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení nálezu Dne 21.4.2018 byl v obci Zahrady nalezen pes, dne 22.5.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 22.5.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražby byt.jednotky č. 99/8 v bytovém domě čp. 99, parc.č.22 + podíl na společných částech domu, k.ú. Liblice proti zůstaviteli: Ing. Miloš Halda, K Vysílači 99, Č.Brod-Liblice 21.5.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání vody ze studní v období 1.6. - 31.8.2018 v obci Břežany II, Nová Ves II, Rostoklaty, Tismice, Limuzy, Tlustovousy, Tuklaty 16.5.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání vody ze studní v období 1.6. - 31.8.2018 v obci Dobré Pole 16.5.2018
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání vody ze studní v období 1.6. - 31.8.2018 v obci Černíky 16.5.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu na r.2018 - schváleno dne 4.4.2018 2.5.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 16.4.2018 nalezeno jízdní kolo, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 25.4.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení nálezu Dne 28.3.2018 byli v obci Český Brod nalezeni psi, dne 29.3.2018 byli převezeni do útulku v Lysé n.Labem 29.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 26.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 5.3.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení nálezu Dne 25.2.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 26.2.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 5.3.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 2018 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2019-2021 16.2.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/272, MK Ke Škole a Ke Hřbitovu a účel.komunikace, Štolmíř 22.1.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění závěrečného účtu města Český Brod za rok 2016 10.1.2018