Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Stavební úřad Rozhodnutí Územní rozhodnutí - umístění stavby - "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" 24.5.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti - platební výměry na místní poplatek za provoz systému komunálních odpadů za období roku 2014, jejich adresáti jsou poplatníci s adresou nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod 24.5.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Vrba, V Lukách 284, Český Brod 24.5.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Změna stavby před dokončením - Český Brod - rekonstrukce chodníků a VO, ul.Tyršova a Masarykova 23.5.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. č. III/27224, Bříství (stavba vodovodu) 22.5.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/245, III/24511, II/272, Vykáň a Kounice 22.5.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. II/245, Vykáň 22.5.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka sil.č. III/10170, Přišimasy (kanalizace) 22.5.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Rozhodnutí Uzavírka sil.č. II/245, Vykáň 22.5.2017
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování 17.5.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na křižovatce sil.č. III/1132 a III/33318 v lokalitě "Truba" 17.5.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK, ul. Na Vyhlídce, Č.Brod 17.5.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. III/10163 a III/10166, Tlustovousy 16.5.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. č. III/10170, III/10169,III/1135, III/1137, III/10163, Přišimasy a Hradešín 16.5.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp.44, parc.č.68/2, st.63/1, k.ú. Tuklaty proti povinnému: Jiří Hráský, Stankovského 1634, Čelákovice 15.5.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Ministerstvo ŽP - rozeslání a zveřejnění dokumentace Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "I/12 Běchovice -Úvaly" 15.5.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/113 Jana Kouly, Č.Brod 15.5.2017
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Rozhodnutí Uzavírka MK v Českém Brodě, ul. Jungmannova - Dětský branný den 2017 15.5.2017
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba spoluvlast. podílu nem. čp.150, parc.č.864/2, st.166, k.ú. Dobré Pole proti povinnému: Bohumil Klein, Dobré Pole 150 4.5.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Krajská hygienická stanice - oznámení Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2017 28.4.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška Vyměření daně z nemovitostí na rok 2017 28.4.2017
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Upozornění na skončení doby nájmu - hrobová místa Štolmíř-2-I 27.4.2017
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu 21.4.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Finanční úřad pro Středočeský kraj - oznámení Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017 19.4.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Pronájem nebytových prostor v budově čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod - provozovna II. 18.4.2017
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Pronájem nebytových prostor v budově čp. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod - provozovna I. 18.4.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 27.2.2017
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 12.9.2016