Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování Oznámení Společné jednání o návrhu územního plánu obce Tismice 22.10.2018
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva INFORMACE O KONÁNÍ 1. USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ BROD Doba konání 31.10.2018 od 18.00h - KD SVĚT, krále Jiřího 332, Český Brod 22.10.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Středočeský kraj - oznámení Záměr - bezúplatné majetkoprávní vypořádání - sil.č.II/245, Žitomířská a část poz.parc.č.917/18, Č.Brod 19.10.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu - živnostenský úřad 18.10.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Za Pilou, Český Brod 16.10.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba poz.parc.č.1015/17, k.ú. Mrzky ve věci likvidace dědictví po zemřelém: Ladislav Jandejsek, Otokara Březiny 400, Úvaly 16.10.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018, střednědobého rozpočtového výhledu na 2019-2021, rozpočtového opatření č.1 a č.2 a závěrečného účtu za rok 2017 12.10.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka městského kamerového dohlížecího systému Města Český Brod 10.10.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování 10.10.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážníka/strážnice Městské policie Český Brod 10.10.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil..č.III/10166,11310,10812,1133,1136 - omezení údržby komunikací v zimním období 9.10.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/10163 a MK ul.Spojovací, V Obůrkách, Na Rozkoši, Tuklaty 9.10.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK ul. M.Majerové,Za Svitavkou,Lužická,Ruská,Pod V.vrchem,Jugoslávská,Bulharská,Moroavská,Slezská, Č.Brod 9.10.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/330,272, III/24511,2721,3308,3307 - oprava mostu nad D11 sil.č.II/330 9.10.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Krajský úřad Středočeského kraje - oznámení Posuzování vlivů na ŽP - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení ,,I/12 Úvaly - Kolín 2+1" 9.10.2018
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města Český Brod č.6/2018 Vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2018/2019 8.10.2018
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města Český Brod č. 5/2018 Tržní řád 8.10.2018
Zobrazit přílohu Nařízení Nařízení města Český Brod č.4/2018 Zrušení nařízení města Český Brod č.3/2018 o omezení stání nákladních motorových vozidel na území města Český Brod a jeho částí Liblice a Štolmíř 8.10.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Státní pozemkový úřad - oznámení Zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu - k.ú. Č.Brod a Liblice 3.10.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu - přestupky 3.10.2018
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa Výběrové řízení Obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu - registr vozidel 3.10.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Výzva Podání žádostí o zařazení do akcí města Český Brod pořádaných v roce 2019 2.10.2018
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování Oznámení Zahájení řízení o změně č.1 ÚP města Český Brod - veřejné projednání 30.10.2018 10.00 hod 26.9.2018
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby Dražební vyhláška Dražba nem. čp.69,parc.č.st.236,parc.č.1209/3, k.ú. Mrzky proti povinnému: Tomáš Borovský, Choceradská 3118/4, Praha 4 24.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací 1. SčV,a.s. - oznámení Plánované odkalování vodovodní sítě města Český Brod od 1.10.2018 do 12.11.2018 7.00 -15.00h 20.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Státní statek Jeneč - nabídka Nabídka nemovitého majetku k bezúplatného převodu/prodeji, poz.parc.č.695/5, k.ú. Český Brod 18.9.2018
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení Záměr Prodej volné bytové jednotky č.30, Palackého 1256, Český Brod včetně spoluvlastnických podílů 18.9.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 12.9.2018 byl v obci Český Brod nalezen pes, dne 13.9.2018 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 18.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Informace Informace pro vlastníky zapsaných kulturních památek v MPZ Český Brod - otevření dotačního programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019 12.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ČEZ Disribuce,a.s. - oznámení Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce,a.s. do 15.11.2018 10.9.2018
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 10.9.2018
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky Oznámení o nálezu Dne 31.8.2018 předán nalezený batoh s obsahem, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 6.9.2018
Zobrazit přílohu Stavební úřad Oznámení Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 7.6.2018
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města Oznámení Zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 5.3.2018
Zobrazit přílohu Odbor dopravy Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/272, MK Ke Škole a Ke Hřbitovu a účel.komunikace, Štolmíř 22.1.2018